image/svg+xml
image/svg+xml

About us

ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU VE VİZYONU

 

Misyon

Bartın Üniversitesi, çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturarak, kendini öğrenmeye, araştırmaya ve üretmeye adamış, eleştirel düşünme, iletişim kurma, işbirliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren, çağımızın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip, Ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmeyi, toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Vizyon

Bartın Üniversitesinin vizyonu, katılımcı yönetim anlayışı ile fakülteler ve disiplinler arası eğitim, araştırma ve iş birliğini geliştiren, öğrenci merkezli eğitim yapan, örgün ve uzaktan eğitim programlarını çağdaş bilim anlayışına göre etkili ve verimli yürüten, personelin mesleki gelişimini sürdüren, içinde bulunduğu bölgenin tarım, orman ve turizm yönüyle gelişmesini önceleyen, Bartın ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji üniversitesi olmaktır.

 

FAKÜLTEMİZİN MİSYONU VE VİZYONU

Misyon

Eğitim-öğretim yoluyla ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlanmasıdır. İyi iletişim kurabilen, uyumlu, girişimci, paylaşımcı, teknolojiyi etkin kullanabilen, özgür, araştırmacı, çözüm üreten, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sorgulayan, eleştiren, toplumun hayat kalitesine önem veren, ulusal ve uluslararası yeniliklere ve işbirliğine açık, etik değerleri gözeten, farklı görüş ve düşüncelere saygılı, bireysel hizmet ve sorumluluk anlayışı taşıyan, mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, çağdaş uygarlığı hedefleyen, çevresel ve kültürel tarihi değerleri yücelten, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek, kentimize, bölgeye ve topluma ileri ve kaliteli hizmeti sunmak, ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak, özel araştırmalarla evrensel bilim, sanat, kültür ve bilgi birikimine katkıda bulunmak, doğru yükseköğretim politikalarının oluşmasına öncülük etmek, kaynakları yerinde, zamanında, önceliklere göre ve doğru kullanmak, stratejik plana bağlı kalmak, kurumsal ve bireysel performansları ölçmek, kamu kurum ve kuruluşlarına ilmi, kültürel ve sanata katkı ve toplumsal gelişme sürecinde öncülük, çağın gerektirdiği donanımla ve evrensel geçerliliği olan bilim ışığında hareket etmek.

 

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan gurur duyulan, uluslararası standartlarda nitelikli yöneticilik eğitimi veren, yaptığı bilimsel araştırmalarla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesine katkıda bulunan bir fakülte olmaktır.

 

 

Fakültemizin Temel Değerleri

 • İNSAN ODAKLILIK
 • EVRENSELLİK
 • MÜKEMMELLİK
 • GİRİŞİMCİLİK
 • YENİLİKÇİLİK
 • YAŞAM BOYU ÖĞRENME
 • FARKINDA OLMA
 • ÇAĞDAŞ UYGARLIK HEDEFİ
 • TOPLUMSAL VE ULUSLARARASI DEĞERLER
 • İNSANA VE ÇEVREYE SAYGI
 • ELEŞTİRİYE, YENİLİKLERE AÇIKLIK VE HOŞGÖRÜ